Kalendář

<<8 / 2017>>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Zobrazit kalendář

 

Stravování • 3. 3. 2009

Stravování pro studenty, zaměstnance i cizí strávníky.

Nabídka ubytování • 6. 10. 2011

Levné ubytování ve Veselí nad Moravou.

Nabídka školení • 9. 11. 2015

Nabídka školení a kurzů (nejen pro studenty)

Napište nám

3 + 3

 

Žákovská knížka SOU


Žákovská knížka OA

 

 

Historie

Vývoj středního školství ve Veselí nad Moravou

Město Veselí nad Moravou těžilo vždy ze své výhodné geografické polohy. Střetávaly se tu cesty z jihu na sever s pozdější tepnou západ-východ. Jinými směry se nemohla dát ani železniční síť z 19. a 20. století. Železnice přivála do města nový obyvatelský živel, Veselí nad Moravou se stalo důležitým železničním uzlem. Prudký průmyslový rozmach prožívá město a celá oblast od roku 1945. Někdejší středisko úrodné zemědělské oblasti, místo zemědělských trhů a slavných jarmaků je obklopeno novými průmyslovými závody, vyrůstají nová sídliště.

Tyto ekonomické proměny se odrazily ve společenské struktuře i ve školské problematice. Veselí potřebovalo nové učebny, město zákonitě potřebovalo pro svůj další vývoj střední školství. Příznivější situace pro realizaci tohoto požadavku nastala v padesátých letech po ustavení okresu, jehož školský odbor ovlivňovali nebo vedli pracovníci z Veselí nad Moravou. Po více než čtyři léta usilovali o zřízení střední školy ve Veselí nad Moravou. První písemná žádost pochází z listopadu 1953, v následujících letech se žádosti opakovaly. Ale teprve žádosti z 26. září 1956 bylo vyhověno.

Dnem 1. září 1957 zahájila provoz škola nového typu – jedenáctiletá střední škola. V čele pedagogického sboru stál ředitel p. Němeček a jeho dva zástupci p. Weber a p. Koštuřík.

Ve školním roce 1961-1962 došlo k osamostatnění III. stupně od ZŠ s názvem střední všeobecně vzdělávací škola. Ředitelem SVVŠ se stal prof. Štěpán Píštěk, jeho zástupcem byl jmenován prof. Miroslav Hoffmann. Zápas o střední školství ve Veselí nad Moravou ovšem ještě pokračoval. Jestliže si veřejnost začala vážit vzdělání ve společnosti, opustily ústřední školské orgány myšlenku, že by většina mládeže měla získat středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Začalo se velmi vážně hovořit o redukci škol. Z toho vyplynulo, že vedle sebe nemohou existovat dvě SVVŠ, ve Veselí nad Moravou a ve Strážnici. Pro Strážnici mluvila tradice, dostatek vyučovacího prostoru, proti ní excentrická poloha města bez zázemí. Pro Veselí hovořila jasně výhodná poloha, prudký ekonomický růst města, dvojnásobný počet obyvatel. Okresní orgány se hned od počátku postavily na stranu Strážnice. Opačné stanovisko zaujali pracovníci krajských školských zařízení v Brně. Boj vzplanul na několik let, neustále probíhala jednání, zhodnocovala se nejrůznější hlediska, nejistota zasahovala vyučující i žáky, rodiče i širokou veřejnost. Situace zůstala nevyjasněná až do roku 1967. V souvislosti s konečnou úpravou sítě středního školství v Jihomoravském kraji rozhodl KNV o definitivním zrušení SVVŠ ve Veselí nad Moravou. V roce 1967-68 zůstaly na škole poslední čtyři ročníky, celá řada profesorů musela odejít.

V březnu 1968 bylo rozhodnuto, že v budově školy bude nově zřízena dívčí odborná škola, bylo nutné zajistit odborníky a zřídit nové odborné učebny.

Původní budova Obchodní akademie, 400x270, 58.82 KBPůvodní budova Obchodní akademie

Na jaře 1969 bylo rozhodnuto, že vedle DOŠ vznikne ve Veselí nad Moravou nová střední škola – střední škola ekonomiky služeb, která bude připravovat žáky pro práci ve službách, v úřadech a v podnicích. Ředitelem školy se v roce 1970 stal prof. Viktor Michálek, jeho zástupcem prof. Vítězslav Procházka. V roce 1972 dostala škola nový název – střední ekonomická škola. Pedagogický sbor byl rozšířen o celou řadu ekonomických odborníků, postupně byly vybavovány učebny pro psaní na stroji a výpočetní techniku.

Po událostech na podzim 1989 nastala také ve školství řada změn. Do školního roku 1990-1991 vstoupila škola opět s novým názvem – obchodní akademie. Ředitelem školy byl po konkurzním řízení jmenován Ing. Radomír Neduchal, jeho zástupkyní Mgr. Jarmila Tkadlečková. Škola se stala samostatným právním subjektem, byla zařazena do nové sítě škol a to jako škola státní. Učební plán školy byl rozšířen o řadu nových odborných ekonomických předmětů, studentům byla dána širší možnost volby cizích jazyků.

Škola působila v prostorách bývalé obecní měšťanské školy. V roce 1991 byl schválen mimo jiných restitučních zákonů také zákon č. 172/1991 Sb., ze dne 25. 4. 1991 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Město Veselí nad Moravou uplatnilo svůj nárok na tzv. historický majetek obce, požadovalo vydání budovy pro potřeby základního školství a vystěhování obchodní akademie do nových prostor. Pro tento účel byl škole odprodán pozemek v lokalitě ulice Kollárova. Stavební záměr byl zpracován v roce 1993, dodatek k němu pak v roce 1995. Přestože stavba byla schválena a zařazena do rozpočtu roku 1997, došlo v důsledku tzv. ekonomických balíčků a povodňových úsporných opatření k oddálení o další rok. Práce na stavbě byly zahájeny v únoru 1998 a fa PVÚ, s.r.o. Brno a zhotovitel stavby fa Manag a.s. Zlín se zhostily svého úkolu na výbornou. Ve Veselí nad Moravou vznikl moderní vzdělávací komplex, který zlepšil technické podmínky pro vzdělávání žáků i pracovní prostředí pro zaměstnance.

Ve školním roce 1999 – 2000 nastal pro žáky i zaměstnance zlom. Během školního roku se škola po několikaletém úsilí spojeném s budováním přestěhovala do nových moderních prostor. Zatímco vzdělávací obsah se ve škole měnil neustále a procházel postupným vývojem, pracovní a provozní podmínky se změnily okamžitě, skokem. To vše uprostřed školního roku, stěhování v období Vánoc 99, zahájení v novém prostředí 3. ledna 2000.

Dalo by se říci, že všechno bylo vyřešeno, měli jsme krásné, moderní prostory, úžasné technické zázemí, škola vzkvétala, prosperovala, získávala uznání. Ale změnám ještě nebyl konec. Opět se začalo mluvit o snižování počtu škol v kraji, začalo se jednat o tzv. optimalizaci ve školství. Původně se měl tento jistě nepopulární zásah týkat škol, které působily v nájmu měst, případně nebyly plně vytíženy. Tato skutečnost se nás netýkala a přesto došlo ve Veselí nad Moravou ke sloučení tří škol pod jeden celek.

Od 1. 7. 2004 došlo ke sloučení obchodní akademie, středního odborného učiliště strojírenského a středního odborného učiliště zemědělského pod nový název obchodní akademie a střední odborné učiliště. Ředitelem byl jmenován Ing. Jiří Vavříček, funkcí zástupců ředitele byli pověřeni Mgr. Jarmila Tkadlečková, Mgr. Petr Pavka a PhDr. Pavel Kulheim. V následujících letech došlo ještě k několika upřesňujícím změnám v názvu školy. V současné době působí škola pod názvem Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou.

Mgr. Jarmila Tkadlečková

© 2012 - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou • Realizace Dat Internet, a.s.