Kalendář

<<4 / 2017>>
PoÚtStČtSoNe
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Zobrazit kalendář

 

Organizace školního roku 2016/2017 • 29. 6. 2016

Informace o zahájení a ukončení školního roku, o školních prázdninách a dalších významných datech školního roku 2016/2017.

Stravování • 3. 3. 2009

Stravování pro studenty, zaměstnance i cizí strávníky.

Nabídka ubytování • 6. 10. 2011

Levné ubytování ve Veselí nad Moravou.

Nabídka školení • 9. 11. 2015

Nabídka školení a kurzů (nejen pro studenty)

Napište nám

3 + 3

 

Rozvrhy hodin 2016/2017 • 1. 9. 2016
icon

Aktuální rozvrhy hodin na školní rok 2016/2017

Žákovská knížka SOU


Žákovská knížka OA

 

 

1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2017/2018

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 60, odst. (1), (2) a § 165 odst. (2), písm. f) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

v y h l a š u j i

1. kolo přijímacího řízení

pro tyto obory studia a počty přijímaných:

Obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

  • Obchodní akademie, dle RVP 63-41-M/02, 4letý, maturita - 30 žáků
  • Informační technologie, dle RVP 18-20-M/01, 4letý, maturita - 30 žáků

Na výše uvedené obory se budou konat jednotné (státní) přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

  • Strojní mechanik (Zámečník), dle RVP 23-51-H/01, 3letý, výuční list - 24 žáků
  • Obráběč kovů, dle RVP 23-56-H/01, 3letý, výuční list - 24 žáků
  • Opravář zemědělských strojů, dle RVP 41-55-H/01, 3letý, výuční list - 24 žáků

Na učňovské obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Do všech učňovských oborů se mohou hlásit i dívky!


Nástavbový obor ukončený maturitní zkouškou

  • Provozní technika, 23-43-L/51, 2letá nástavba, maturita - 30 žáků

Na tento obor se budou konat jednotné (státní) přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 1. března 2017. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na sekretariát školy nebo podána na poště.  Uchazeč se může hlásit na dvě školy, nebo na dva obory jedné školy.

Po ukončení příjmu přihlášek budou zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči písemně pozváni k vykonání přijímací zkoušky nebo k vyhlášení výsledků 1. kola PŘ a bude jim sděleno registrační číslo, pod kterým budou ve výsledkových listinách vedeni.

Dle výsledků přijímacího řízení budou sestaveny seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí budou vydána ve stanoveném termínu v budově školy nebo téhož dne odeslána poštou. Rozhodnutí o přijetí nebudou jednotlivě vydávána, ve škole a na webu školy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Přesný termín vyhlášení výsledků a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude stanoven podle platné legislativy.


Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny v Podmínkách a kriteriích pro 1. kolo přijímacího řízení, která budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2017.

Ve Veselí nad Moravou, dne 4. 1. 2017
Ing. Jiří Vavříček
ředitel školy

© 2012 - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou • Realizace Dat Internet, a.s.