Kalendář

<<8 / 2017>>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Zobrazit kalendář

 

Stravování • 3. 3. 2009

Stravování pro studenty, zaměstnance i cizí strávníky.

Nabídka ubytování • 6. 10. 2011

Levné ubytování ve Veselí nad Moravou.

Nabídka školení • 9. 11. 2015

Nabídka školení a kurzů (nejen pro studenty)

Napište nám

9 + 1

 

Žákovská knížka SOU


Žákovská knížka OA

 

 

Výsledkové listiny přijímacího řízení na OA a SOU (PT)

Výsledkové listiny přijímacího řízení na Obchodní akademii a Střední odborné učiliště pro školní rok 2017/2018.

OBOR:

Obchodní akademie.pdf (.pdf, 107.66 KB)
Provozní technika.pdf (.pdf, 91.31 KB)

 


Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, podle §60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, kromě případů, kdy z důvodů neodevzdání zápisových lístků a uvolnění místa pro přijetí rozhoduje přímo ředitel školy. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Datum zveřejnění: 2. 5. 2017

© 2012 - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou • Realizace Dat Internet, a.s.