Kalendář

<<9 / 2019>>
MoTuWeThFrSaSu
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Zobrazit kalendář

 

Stravování • 3. 3. 2009

Stravování pro studenty, zaměstnance i cizí strávníky.

Přihlášení stravy • 13. 9. 2019

Pro přihlášení stravy po internetu uvádějte číslo zařízení (jídelny) 3539

Nabídka ubytování • 6. 10. 2011

Levné ubytování ve Veselí nad Moravou.

CISCO Akademie • 4. 9. 2017
icon

Netacad - Cisco Networking Academy Program.

Nabídka školení • 9. 11. 2015

Nabídka školení a kurzů (nejen pro studenty).

Napište nám

8 + 3

 

Rozvrh hodin 2019/2020 • 30. 8. 2019
icon

Aktuální rozvrh hodin na školní rok 2019/2020.

Organizace školního roku 2019/2020 • 24. 6. 2019
icon

Organizace školního roku 2019/2020.

Žákovská knížka OA a SOU


 

Základní informace

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Zdroj:

CERMAT - Jednotná přijímací zkouška 2019


Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny tyto obory:

Otevírané obory


Základní informace:

Uchazeči o studium obdrží formulář přihlášky na své základní škole, případně si přihlášku mohou stáhnout z internetových stránek Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou (http://www.oaveseli.cz/).

Uchazeč podává v 1. kole přijímacího řízení přihlášku nejvýše na dvě střední školy nebo na dva obory vzdělání jedné školy. Obě vyplněné přihlášky musí být identické a podepsané jak uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem. Vyplněné a podepsané přihlášky zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce nejpozději do 1. 3. 2019.

Pro tříleté obory vzdělání s výučním listem je na přihlášce povinně požadována lékařská prohlídka!

Do všech maturitních oborů včetně nástavbového studia se bude konat celostátní jednotná přijímací zkouška.   

Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.

Důležité termíny

  • Do 31. ledna 2019 zveřejnění kritérií přijímacího řízení.
  • Do 1. března 2019 podání přihlášky na SŠ.

Jednotná přijímací zkouška pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z ČJL a MAT.

Jednotná přijímací zkouška je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín:       pátek 12. dubna 2019
2. termín:       pondělí 15. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:                            

1. termín:       pondělí 13. května 2019
2. termín:       úterý 14. května 2019

Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky

  • Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
  • Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole

  • Průběh jednotné zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel.
  • Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.

Přijímací řízení pro tříleté učební obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

  • úterý 23. dubna 2019

Přijímací řízení pro tříleté učební obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdit doručením zápisového lístku, případněpotvrzení o nástupu u nástavbového studia, ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (na internetových stránkách školy a na vývěsce před školou).

Žáci ZŠ obdrží zápisový lístek nejpozději do 15. března na své základní škole, žáci gymnázií a další uchazeči (z jiné SŠ, starší uchazeči) jej obdrží dle místa trvalého bydliště na Krajském úřadě, odboru školství, na základě průkazu totožnosti.

Pro region Jihomoravského kraje vydává zápisové lístky Krajský úřad JM kraje, odbor školství, Brno, Cejl 73.  

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon umožňuje pouze v případě přijetí na odvolání v 1. kole PŘ.

Užitečné odkazy

 Veškeré dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech 518 322 658 nebo 721 009 882.

© 2012 - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou • Realizace Dat Internet, a.s.