Kalendář

<<8 / 2019>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Zobrazit kalendář

 

Nabídka ubytování • 6. 10. 2011

Levné ubytování ve Veselí nad Moravou.

Stravování • 3. 3. 2009

Stravování pro studenty, zaměstnance i cizí strávníky.

CISCO Akademie • 4. 9. 2017
icon

Netacad - Cisco Networking Academy Program.

Nabídka školení • 9. 11. 2015

Nabídka školení a kurzů (nejen pro studenty).

Napište nám

7 + 3

 

Žákovská knížka SOU


Žákovská knížka OA

 

 

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení

 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Uchazeči o střední vzdělávání předloží přihlášku potvrzenou ZŠ, popř. přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání (obvykle z 8. a 9. třídy ZŠ).
 • Do tříletých oborů vzdělání s výučním listem Obráběč kovů, Strojní mechanik, Opravář zemědělských strojů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
 • Do všech učebních oborů se mohou hlásit i dívky.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat pouze u uchazečů na tříleté obory vzdělání s výučním listem.
 • Snahou školy bude přijmout plný počet žáků již v prvním kole přijímacího řízení, nebudou ponechána volná místa pro odvolání a pro druhé kolo přijímacího řízení.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše dvě přihlášky, uvádí se 1. a 2. škola ve stejném pořadí na obou přihláškách.
 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury vykonají uchazeči na obory Obchodní akademie, Informační technologie a Provozní technika. Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Nevykonání přijímací zkoušky je nesplněním podmínek přijímacího řízení a žák nemůže být přijat ani na odvolání.
 • Minimální hranice úspěšnosti JPZ není centrálně stanovena.
 • Povolenými pomůckami při konání testů JPZ je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázány.
 • Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit pro konání testů prodloužen dle instrukcí v doporučení školského poradenského zařízení.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
 • Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí.
 • Školní přijímací zkouška.V souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se školní přijímací zkouška do čtyřletých oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie a do nástavbového studia 23-43-L/51 Provozní technika nebude konat.

 

Ve Veselí nad Moravou, 3. ledna 2019

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy

 
 
© 2012 - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou • Realizace Dat Internet, a.s.