Obory školy pro školní rok 2020/2021

V roce 2020/2021 otevře Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem:

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

4 roky MZ

denní

30

18-20-M/01

Informační technologie

4 roky MZ

denní

30

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

3 roky  ZZ

denní

12

23-51-H/01

Strojní mechanik

3 roky ZZ

denní

12

23-56-H/01

Obráběč kovů

3 roky ZZ

denní

24

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

3 roky ZZ

denní

24

23-43-L/51

Provozní technika

2 roky MZ

denní nástavbové studium

30

Poznámky:

MZ – obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor)

ZZ – obor středního vzdělání s výučním listem ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor)

Přihlášky do všech oborů vzdělání se přijímají do 2. 3. 2020.


Ve Veselí nad Moravou, 20. listopadu 2019

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy


Pro tisk: