Opatření podle stupně PES na naší škole

V následujícím dokumentu najdete plán konkrétních opatření a omezení, která se vztahují na naši školu podle stupně PES vyhlašovaného Ministerstvem zdravotnictví na svém webu.