Termíny JPZ, MZ, ZZ - jaro 2020

Přijímací zkouška

8. 6. 2020 - Řádný termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

23. 6. 2020 - Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.

Místo konání přijímací zkoušky

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou.

Harmonogram maturitních zkoušek 2019/2020

Třída 4. A

27. – 28. 5. 2020 - Praktická zkouška profilové části MZ

1. 6. 2020 - Didaktický test – matematika

1. 6. 2020 - Didaktický test – anglický jazyk

2. 6. 2020 - Didaktický test – český jazyk a literatura

15. – 18. 6. 2020 - Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Třída 4. C

27. – 28. 5. 2020 - Praktická zkouška profilové části MZ

1. 6. 2020 - Didaktický test – matematika

1. 6. 2020- Didaktický test – anglický jazyk

2. 6. 2020 -Didaktický test – český jazyk a literatura

10. – 12. 6. 2020 - Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Třída 2. PT

27. – 28. 5. 2020 - Praktická zkouška profilové části MZ

1. 6. 2020 - Didaktický test – matematika

1. 6. 2020 - Didaktický test – anglický jazyk

2. 6. 2020 - Didaktický test – český jazyk a literatura

15. – 17. 6. 2020 - Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Harmonogram závěrečných zkoušek 2019/2020

Třída 3. OZS

25. – 26. 5. 2020 - Praktická část závěrečné zkoušky – skupina A

27. – 28. 5. 2020 - Praktická část závěrečné zkoušky – skupina B

5. 6. 2020 - Písemná část závěrečné zkoušky

15. – 19. 6. 2020 - Závěrečná zkouška v autoškole, zkouška svařování

24. 6. 2020 - Ústní část závěrečné zkoušky

Třída 3. OSM

27. – 28. 5. 2020 - Praktická část závěrečné zkoušky – skupina SM

1. – 2. 6. 2020 - Praktická část závěrečné zkoušky – skupina OK

5. 6. 2020 - Písemná část závěrečné zkoušky

15. – 19. 6. 2020 -Zkouška svařování – skupina SM

22. 6. 2020 - Ústní část závěrečné zkoušky

Ve Veselí nad Moravou dne 12. 5. 2020

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy