Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do jednotlivých oborů vzdělání se uskuteční v následujících termínech:

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

  • Obchodní akademie - úterý 14. 4. / středa 15. 4. 2020, 8:00 hodin
  • Informační technologie - úterý 14. 4. / středa 15. 4. 2020, 8:00 hodin

Nástavbové obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

  • Provozní technika - úterý 14. 4. / středa 15. 4. 2020, 8:00 hodin

Obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou

  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje - středa 22. 4. 2020, 8:00 hodin
  • Strojní mechanik – středa 22. 4. 2020, 8:00 hodin
  • Obráběč kovů - středa 22. 4. 2020, 8:00 hodin
  • Opravář zemědělských strojů - středa 22. 4. 2020, 8:00 hodin

Přihlášky do všech výše uvedených oborů vzdělání se přijímají do 2. 3. 2020.


Termín pro podání přihlášek na všechny uvedené obory je do 2. března 2020. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na sekretariát školy nebo podána na poštěUchazeč může v 1. kole podat dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva obory vzdělání jedné školy.

Po ukončení přihlašování budou zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči písemně pozváni k vykonání přijímací zkoušky nebo k vyhlášení výsledků 1. kola PŘ a bude jim sděleno registrační číslo, pod kterým budou vedeni ve výsledkových listinách.

Dle výsledků přijímacího řízení budou sestaveny seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů.  Rozhodnutí o nepřijetí budou vydána ve stanoveném termínu v budově školy nebo téhož dne odeslána poštou. Rozhodnutí o přijetí nebudou jednotlivě vydávána, ve škole a na webu školy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Přesný termín vyhlášení výsledků a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude stanoven dle platné legislativy.

Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny v Podmínkách a kritériích pro 1. kolo přijímacího řízení, která budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2020.

Ve Veselí nad Moravou, 7. ledna 2020

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy


Pro tisk: