Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - maturitní obory

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ


pro školní rok 2022/2023


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění


vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení


k naplnění předpokládaného stavu žáků do těchto oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou:


Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboruNázev oboruForma studiaPočet přijímaných žáků
63-41-M/02Obchodní akademiedenní34 žáků

Dne 20. 04. 2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 3778/22/R61, na jehož základě rozhodla ředitelka školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:

63-41-M/02 Obchodní akademie – předpokládaný počet přijímaných uchazečů 34


Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboruNázev oboruForma studiaPočet přijímaných žáků
23-43-L/51Provozní technikadenní30 žáků

Počet přijímaných uchazečů je do všech oborů omezen počtem volných míst po prvním kole přijímacího řízení.

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.


Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 27. května 2022. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 30. května 2022.

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Obchodní akademie a pro nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Provozní technika se mění pouze v tom, že se nekoná přijímací zkouška a žáci budou hodnoceni pouze podle prospěchu ze ZŠ.


Ve Veselí nad Moravou, dne 13. května 2022
Č. j.: 402/2022/OA


Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka škol