Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory OA, IT a PT

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ
pro školní rok 2020/2021

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění,

vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení

k naplnění předpokládaného stavu žáků do těchto oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

Obchodní akademie - dle RVP 63-41-M/02, denní forma vzdělávání, 4letý.
Počet přijímaných žáků - 30

Informační technologie - dle RVP 18-20-M/01, denní forma vzdělávání, 4letý.
Počet přijímaných žáků - 30

Nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou:

Provozní technika - dle RVP 23-43-L/51, denní forma vzdělávání, 2letá nástavba.
Počet přijímaných žáků - 30

Počet přijímaných uchazečů je do všech oborů omezen počtem volných míst po prvním kole přijímacího řízení.

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 5. srpna 2020. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 6. srpna 2020.

Kritéria přijímacího řízení – 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou Obchodní akademieInformační technologie a pro nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Provozní technika se mění pouze v tom, že se nekoná přijímací zkouška. Ředitelka střední školy stanovila pro 2. kolo přijímacího řízení tato kritéria:

Ve Veselí nad Moravou, dne 7. července 2020

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy


Pro tisk: