Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obory SOU

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ
pro školní rok 2020/2021

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění,

vyhlašuje 3. kolo přijímací řízení

k naplnění předpokládaného stavu žáků do těchto oborů středního vzdělání s výučním listem.

Obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Elektromechanik pro zařízení a přístroje - dle RVP 26-52-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý.
Počet přijímaných žáků - 12

Strojní mechanik - dle RVP 23-51-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý.
Počet přijímaných žáků - 12

Obráběč kovů - dle RVP 23-56-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý.
Počet přijímaných žáků - 24

Počet přijímaných uchazečů je do všech oborů omezen počtem volných míst po prvním a druhém kole přijímacího řízení.

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Uchazeč musí splňovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro zvolený obor vzdělání s výučním listem (vyjádření lékaře na přihlášce).

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.

Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 5. srpna 2020. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 6. srpna 2020.

Kritéria přijímacího řízení – 3. kolo

Kritéria přijímacího řízení jsou pro obory vzdělání s výučním listem stejná jako v 1. kole, přijímací zkoušky se nekonají.

Ve Veselí nad Moravou, dne 22. června 2020

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy


Pro tisk: