Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na obory SOU

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ

pro školní rok 2020/2021

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, podle ustanovení § 59, § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění,

vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení

k naplnění předpokládaného stavu žáků do oboru středního vzdělání s výučním listem:

Obor vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Obráběč kovů - dle RVP 23-56-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý.
Počet přijímaných žáků - 24

Počet přijímaných uchazečů je do oboru omezen počtem volných míst po prvním, druhém a třetím kole přijímacího řízení.

Na výše uvedený obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Uchazeč musí splňovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro zvolený obor vzdělání s výučním listem (vyjádření lékaře na přihlášce).

Do oboru vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.

Termín pro podání přihlášek na výše uvedený obor vzdělání je do 3. září 2020. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 4. září 2020.

Kritéria přijímacího řízení jsou pro obory vzdělání s výučním listem stejná jako v 1. kole, přijímací zkoušky se nekonají.

Ve Veselí nad Moravou, dne 25. srpna 2020

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy


Pro tisk: