Vyhlášení přijímacího řízení

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ
pro školní rok 2020/2021

první kolo přijímacího řízení

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění,

přijímací řízení do oborů vzdělání:

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

  • Obchodní akademie, dle RVP 63-41-M/02, denní forma vzdělávání, 4letý - 30 žáků
  • Informační technologie, dle RVP 18-20-M/01, denní forma vzdělávání, 4letý - 30 žáků

Na výše uvedené obory se budou konat jednotné (státní) přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury.


Obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou

  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, dle RVP 26-52-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý - 12 žáků
  • Strojní mechanik, dle RVP 23-51-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý - 12 žáků
  • Obráběč kovů, dleRVP23-56-H/01,denní forma vzdělávání, 3letý - 24 žáků
  • Opravář zemědělských strojů,dle RVP 41-55-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý - 24 žáků

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.


Nástavbové obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

  • Provozní technika, 23-43-L/51, denní forma vzdělávání, 2letá nástavba - 30 žáků

Na výše uvedený obor se budou konat jednotné (státní) přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury.


Ve Veselí nad Moravou, 7. ledna 2020

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy


Pro tisk: