Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení

Maturitní obory

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ

pro školní rok 2021/2022


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, podle ustanovení § 59, § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění,

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení

k naplnění předpokládaného stavu žáků do těchto oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou:

 1. Obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

 • Obchodní akademie

  • dle RVP 63-41-M/02, denní forma vzdělávání, 4letý, 30 žáků
 1. Nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou:

 • Provozní technika

  • dle RVP 23-43-L/51, denní forma vzdělávání, 2letá nástavba, 30 žáků


Počet přijímaných uchazečů je do všech oborů omezen počtem volných míst po prvním a druhém kole přijímacího řízení.

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 29. července 2021. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 30. července 2021.

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Obchodní akademie a pro nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Provozní technika se mění pouze v tom, že se nekoná přijímací zkouška a žáci budou hodnoceni pouze podle prospěchu ze ZŠ.


Ve Veselí nad Moravou, dne 2. července 2021

Č. j.: 673/2021/OA 

Mgr. Alena Kobidová, v. r.

                                                                                ředitelka školy

Učební obory

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ

pro školní rok 2021/2022

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, podle ustanovení § 59, § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění,

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení

k naplnění předpokládaného stavu žáků do těchto oborů středního vzdělání s výučním listem:

Obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou

 • Obráběč kovů

  • dle RVP 23-56-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý, 24 žáků
 • Strojní mechanik

  • dle RVP 23-51-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý, 12 žáků
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje

  • dle RVP 26-52-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý, 12 žáků
 • Opravář zemědělských strojů

  • dle RVP 41-55-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý, 24 žáků


Počet přijímaných uchazečů je do všech oborů omezen počtem volných míst po prvním a druhém kole přijímacího řízení.

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Uchazeč musí splňovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro zvolený obor vzdělání s výučním listem (vyjádření lékaře na přihlášce).

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.

Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 19. srpna 2021. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 20. srpna 2021.

Kritéria přijímacího řízení jsou pro obory vzdělání s výučním listem stejná jako v 1. kole, přijímací zkoušky se nekonají.


Ve Veselí nad Moravou, dne 2. července 2021                                                                 

Č. j. 666/2021/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy