Výsledky 1. kola přijímacího řízení maturitní obory

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

Datum: 29. 4. 2022

PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.113134,625přijat/a
2.141….přijat/a
3.108….přijat/a
4.104….přijat/a
5.103….přijat/a
6.120….přijat/a
7.129….přijat/a
8.101….přijat/a
9.117….přijat/a
10.123….přijat/a
11.136….přijat/a
12.116….přijat/a
13.131….přijat/a
14.105….přijat/a
15.114….přijat/a
16.127….přijat/a
17.121….přijat/a
18.130….přijat/a
19.102….přijat/a
20.107….přijat/a
21.111….přijat/a
22.128….přijat/a
23.115….přijat/a
24.106….přijat/a
25.134….přijat/a
26.118….přijat/a
27.138….přijat/a
28.122….přijat/a
29.110….přijat/a
30.112….přijat/a
31.124….přijat/a
32.140….přijat/a
33.139….přijat/a
34.12580,475přijat/a

POUČENÍ:

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Informační technologie

Kód oboru: 18-20-M/01

Datum: 29. 4. 2022

PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.213150,6přijat/a
2.216….přijat/a
3.248….přijat/a
4.234….přijat/a
5.207….přijat/a
6.231….přijat/a
7.240….přijat/a
8.210….přijat/a
9.223….přijat/a
10.232….přijat/a
11.203….přijat/a
12.218….přijat/a
13.245….přijat/a
14.237….přijat/a
15.243….přijat/a
16.202….přijat/a
17.246….přijat/a
18.230….přijat/a
19.219….přijat/a
20.220….přijat/a
21.224….přijat/a
22.201….přijat/a
23.205….přijat/a
24.215….přijat/a
25.211….přijat/a
26.242….přijat/a
27.228….přijat/a
28.221….přijat/a
29.250….přijat/a
30.217….přijat/a
30.255….přijat/a
32.241….přijat/a
33.206….přijat/a
34.23590,925přijat/a

POUČENÍ:

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Provozní technika

Kód oboru: 23-43-L/51

Datum: 29. 4. 2022

PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.31294,3přijat
2.302….přijat
3.301….přijat
4.307….přijat
5.308….přijat
6.316….přijat
7.314….přijat
8.319….přijat
9.315….přijat
10.323….přijat
11.305….přijat
12.322….přijat
13.306….přijat
14.313….přijat
15.318….přijat
16.311….přijat
17.310….přijat
18.321….přijat
19.317….přijat
20.303….přijat
21.309….přijat
22.320….přijat
23.30446,2přijat