Výsledky 1. kola přijímacího řízení na OA a SOU obor OA, IT a PT


Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Datum: 16. 6. 2020

Pořadí

Registrační číslo

Součet bodů celkem

Rozhodnutí

1.

110

144,10

přijat/a

2.

111


přijat/a

3.

118


přijat/a

4.

135


přijat/a

5.

115


přijat/a

6.

134


přijat/a

7.

125


přijat/a

8.

104


přijat/a

9.

127


přijat/a

 10.

105


přijat/a

 11.

120


přijat/a

 12.

126


přijat/a

 13.

124


přijat/a

 14.

138


přijat/a

 15.

114


přijat/a

 16.

103


přijat/a

 17.

133


přijat/a

 18.

140


přijat/a

 19.

132


přijat/a

 20.

101


přijat/a

 21.

142


přijat/a

 22.

109


přijat/a

 23.

108


přijat/a

 24.

123


přijat/a

 25.

147


přijat/a

 26.

143


přijat/a

 27.

116


přijat/a

 28.

139


přijat/a

 29.

146


přijat/a

 30.

128

98,68

přijat/a

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Datum: 16. 6. 2020

Pořadí

Registrační číslo

Součet bodů celkem

Rozhodnutí

1.

204

144,10

přijat/a

2.

211


přijat/a

3.

240


přijat/a

4.

228


přijat/a

5.

241


přijat/a

6.

206


přijat/a

7.

249


přijat/a

8.

235


přijat/a

9.

242


přijat/a

 10.

234


přijat/a

 11.

201


přijat/a

 12.

202


přijat/a

 13.

246


přijat/a

 14.

218


přijat/a

 15.

214


přijat/a

 16.

238


přijat/a

 17.

237


přijat/a

 18.

220


přijat/a

 19.

212


přijat/a

 20.

244


přijat/a

 21.

248


přijat/a

 22.

233


přijat/a

 23

227


přijat/a

 24.

252


přijat/a

 25.

203


přijat/a

 26.

205


přijat/a

 27.

231


přijat/a

 28.

245


přijat/a

 29.

224


přijat/a

 30.

239

103,55

přijat/a

Obor: 23-43-L/51 Provozní technika

Datum: 16. 6. 2020

Pořadí

Registrační číslo

Součet bodů celkem

Rozhodnutí

1.

310

101,38

přijat

2.

301


přijat

3.

308


přijat

4.

336


přijat

5.

316


přijat

6.

332


přijat

7.

309


přijat

8.

319


přijat

9.

330


přijat

 10.

307


přijat

 11.

303


přijat

 12.

333


přijat

 13.

302


přijat

 14.

313


přijat

 15.

327


přijat

 16.

324


přijat

 17.

318


přijat

 18.

331


přijat

 19.

315


přijat

 20.

328


přijat

 21.

320


přijat

 22.

334


přijat

 23.

335


přijat

 24.

326


přijat

 25.

322

44,97

přijat

Pro tisk:

POUČENÍ:

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí podle § 101 správního řádu ve věci přijetí ke střednímu vzdělávání.

Datum: 16. 6. 2020

​​​​​​​​​​​​​​

NENAŠLI JSTE SE V SEZNAMU PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ? NEZOUFEJTE!

Vzhledem k tomu, že každý uchazeč o studium podává 2 přihlášky, na základě našich zkušeností z minulých let víme, že zdaleka ne všichni přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na naší škole a zůstanou nám tak volná místa. Máte-li vážný zájem studovat na naší škole, pak se dostavte osobně dne 19. 6. 2020 nebo do tří pracovních dnů do naší školy a my Vám rádi poradíme co dál, nebo případně pošlete v termínu do tří pracovních dnů (ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí) žádost o vydání nového rozhodnutí - viz tiskopis ke stažení: