Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SOU

Obor: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Datum: 22. 4. 2020

Pořadí

Registrační číslo

Součet bodů celkem

Rozhodnutí

1

OZS/17

55,80

přijat/a

2

OZS/12


přijat/a

3

OZS/10


přijat/a

4

OZS/16


přijat/a

5

OZS/27


přijat/a

6

OZS/14


přijat/a

7

OZS/26


přijat/a

8

OZS/24


přijat/a

9

OZS/03


přijat/a

10

OZS/05


přijat/a

11

OZS/15


přijat/a

12

OZS/08


přijat/a

13

OZS/11


přijat/a

14

OZS/09


přijat/a

15

OZS/13


přijat/a

16

OZS/18


přijat/a

17

OZS/28


přijat/a

18

OZS/02


přijat/a

19

OZS/06


přijat/a

20

OZS/20


přijat/a

21

OZS/07


přijat/a

22

OZS/25


přijat/a

23

OZS/04


přijat/a

24

OZS/22

26,35

přijat/a

Obor: 23-56-H/01 Obráběč kovů

Datum: 22. 4. 2020

Pořadí

Registrační číslo

Součet bodů celkem

Rozhodnutí

 1

OK/06

54,90

přijat/a

 2

OK/08


přijat/a

 3

OK/04


přijat/a

 4

OK/14


přijat/a

 5

OK/17


přijat/a

 6

OK/10


přijat/a

 7

OK/03


přijat/a

 8

OK/05


přijat/a

 9

OK/07


přijat/a

 10

OK/12


přijat/a

 11

OK/11


přijat/a

 12

OK/15


přijat/a

 13

OK/16


přijat/a

 14

OK/13


přijat/a

 15

OK/02


přijat/a

 16

OK/09


přijat/a

 17

OK/01

7,15

přijat/a

Obor: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Datum: 22. 4. 2020

Pořadí

Registrační číslo

Součet bodů celkem

Rozhodnutí

 1

EM/05

46,50

přijat/a

 2

EM/01


přijat/a

 3

EM/02


přijat/a

 4

EM/04


přijat/a

 5

EM/03

29,73

přijat/a

Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Datum: 22. 4. 2020

Pořadí

Registrační číslo

Součet bodů celkem

Rozhodnutí

 1

SM/06

47,48

přijat/a

 2

SM/04


přijat/a

 3

SM/07


přijat/a

 4

SM/05


přijat/a

 5

SM/03


přijat/a

 6

SM/02


přijat/a

 7

SM/01

31,50

přijat/a

Pro tisk:

POUČENÍ:

Dle § 19 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání ve školním roce 2020/2021 uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Datum: 22. 4. 2020