Výsledky 1. kola přijímacího řízení SOU

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SOU jsou tady. Nezapomeň, pokud se v tabulce náhodou nenajdeš, nemusíš zoufat. Stačí se nám ozvat nebo se k nám rovnou stavit a nějaké řešení spolu určitě vymyslíme.

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kód oboru: 26-52-H/01 

Datum: 22. 4. 2022

PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.EM/0853,7přijat/a
2.EM/03……přijat/a
3.EM/05……přijat/a
4.EM/04……přijat/a
5.EM/09……přijat/a
6.EM/13……přijat/a
7.EM/06……přijat/a
8.EM/12……přijat/a
9.EM/02……přijat/a
10.EM/11……přijat/a
11.EM/10……přijat/a
12.EM/07……přijat/a
13.EM/0137,5přijat/a

POUČENÍ:

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).


Strojní mechanik

Kód oboru: 23-51-H/01 

Datum: 22. 4. 2022


PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.SM/0854,45přijat/a
2.SM/09……přijat/a
3.SM/01……přijat/a
4.SM/04……přijat/a
5.SM/03……přijat/a
6.SM/11……přijat/a
7.SM/10……přijat/a
8.SM/12……přijat/a
9.SM/06……přijat/a
10.SM/07……přijat/a
11.SM/13……přijat/a
12.SM/02……přijat/a
13.SM/05……přijat/a
14.SM/149,625přijat/a

POUČENÍ:

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).


Obráběč kovů

Kód oboru: 23-56-H/01  

Datum: 22. 4. 2022


PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.OK/0653,025přijat/a
2.OK/07……přijat/a
3.OK/03……přijat/a
4.OK/05……přijat/a
5.OK/16……přijat/a
6.OK/12……přijat/a
7.OK/20……přijat/a
8.OK/09……přijat/a
9.OK/19……přijat/a
10.OK/24……přijat/a
11.OK/13……přijat/a
12.OK/14……přijat/a
13.OK/17……přijat/a
14.OK/11……přijat/a
15.OK/04……přijat/a
16.OK/21……přijat/a
17.OK/10……přijat/a
18.OK/15……přijat/a
19.OK/23……přijat/a
20.OK/02……přijat/a
21.OK/08……přijat/a
22.OK/22……přijat/a
23.OK/01……přijat/a
24.OK/18-0,25přijat/a

POUČENÍ:

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).


Opravář zemědělských strojů

Kód oboru: 41-55-H/01  

Datum: 22. 4. 2022


PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.OZS/1852,05přijat/a
2.OZS/09……přijat/a
3.OZS/12……přijat/a
4.OZS/15……přijat/a
5.OZS/37……přijat/a
6.OZS/27……přijat/a
7.OZS/01……přijat/a
8.OZS/10……přijat/a
9.OZS/04……přijat/a
10.OZS/02……přijat/a
11.OZS/08……přijat/a
12.OZS/20……přijat/a
13.OZS/24……přijat/a
14.OZS/13……přijat/a
15.OZS/28……přijat/a
16.OZS/34……přijat/a
17.OZS/22……přijat/a
18.OZS/17……přijat/a
19.OZS/38……přijat/a
20.OZS/21……přijat/a
21.OZS/35……přijat/a
22.OZS/36……přijat/a
23.OZS/30……přijat/a
24.OZS/14……přijat/a
25.OZS/23……přijat/a
26.OZS/31……přijat/a
27.OZS/06……přijat/a
28.OZS/29……přijat/a
29.OZS/16……přijat/a
30.OZS/0729,5přijat/a

POUČENÍ:

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).