Výsledky 2. kola přijímacího řízení maturitní obory

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

Datum: 30. 5. 2022


PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.OA/2259,025přijat/a
2.OA/25….přijat/a
3.OA/19….přijat/a
4.OA/05….přijat/a
5.OA/27….přijat/a
6.OA/08….přijat/a
7.OA/01….přijat/a
8.OA/16….přijat/a
9.OA/24….přijat/a
10.OA/09….přijat/a
11.OA/10….přijat/a
12.OA/11….přijat/a
13.OA/0343,125přijat/a

POUČENÍ:

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).


Provozní technika

Kód oboru: 23-43-L/51

Datum: 30. 5. 2022


PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.PT/0140,05přijat
2.PT/0238,25přijat