Adaptační kurzy prvních ročníků

Prváci v tomto školním roce nepřišli o adaptační kurzy a mohli si je užít se vším všudy a v plné parádě!

Od 17.9. do 24.9. si postupně všichni prváci mohli užít dvoudenních kurzů, které si za pomoci zážitkové pedagogiky kladly za cíl zbourat nervozitu z nového a zatím nepoznaného, poznat sebe i ostatní, vykřesat prvotní jiskru přátelství mezi spolužáky a positivně žáky naladit nejen na začátek školního roku. Adaptační kurzy probíhaly nejen ve škole samotné, ale také po celém Veselí a v rekreačním středisku Vápenky.

A podle všeho si to naši "benjamíni" moc užili!