Školská rada

Složení školské rady

Do školské rady byli zvoleni pedagogickými pracovníky:

  • Mgr. Lenka Horňáčková
  • Ing. Jitka Kovaříková
  • Ing. Yvona Štulíková

Do školské rady byli zvoleni zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými:

  • pan Aleš Buček
  • Mgr. Alena Holčíková
  • paní Blanka Zálešáková

Do školské raby byli na tři roky jmenování Radou Jihomoravského kraje:

  • prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
  • Ing. Jana Jelínková
  • Bc. Miroslav Mořický, MBA
Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

5. Říjen 2023
Zápis o průběhu voleb do školské rady

Zápis o průběhu voleb do školské rady

4. Říjen 2023
Oznámení - kandidáti pro volby do školské rady

Oznámení - kandidáti pro volby do školské rady

21. Září 2023
Volby do školské rady 2023

Volby do školské rady 2023

1. Září 2023
Výzva pro občany Jihomoravského kraje: Zapojte se do činnosti školských rad na školách zřizovaných krajem!

Výzva pro občany Jihomoravského kraje: Zapojte se do činnosti školských rad na školách zřizovaných krajem!

17. Prosinec 2020