Závěrečné zkoušky

Ve školním roce 2020/2021 budou žáci 3. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem konat druhou zkoušku JZZZ formou písemné zkoušky.

Ve školním roce 2020/2021 budou tedy využity tyto formy jednotného zadání závěrečné zkoušky:

  • praktická závěrečná zkouška
  • písemná závěrečná zkouška

Stanovení termínů opravných zkoušek - září 2021

Harmonogram závěrečných zkoušek 2020/2021

Rozhodnutí ředitelky školy o stanovení forem závěrečné zkoušky pro školní rok 2020/2021