Závěrečné zkoušky

Obecné informace můžete čerpat z webu CERMATu.


Harmonogram závěrečných zkoušek prosinec 2023

Harmonogram závěrečných zkoušek prosinec 2024

EUROPASS – dodatek k osvědčení si můžete najít pro svůj obor ve vhodném jazyce zde.