Studentské fiktivní firmy

Nedílnou součástí oboru Obchodní akademie je i předmět Fiktivní firma, kde se naši žáci od píky učí, jak funguje podnikání. Níže naleznete další informace o tom, jak předmět funguje včetně ukázek našich "fiktivek."

Fiktivní firma je virtuální společností, která byla založena za účelem simulace skutečných procesů, které se uskutečňují v reálných firmách. Nejedná se tedy o skutečnou firmu, ale řídí se stejnými právními předpisy jako při založení firmy reálné.

Studenti se při založení fiktivní firmy naučí, jak vést a hospodařit, komunikovat mezi sebou, přijímat zodpovědnost za svěřenou práci a zadané úkoly. Výsledky své činnosti se učí dále prezentovat ostatním členům svého týmu, včetně ředitele společnosti nebo vyučujícího předmětu „Fiktivní firma“. Při založení fiktivní firmy musí být splněny požadované náležitostí, jako zvolení předmětu činnosti, sepsání společenské smlouvy, ohlášení živnosti….atd.

Založené fiktivní firmy pak mezi sebou obchodují dle běžných obchodních zvyklostí, dále komunikují s fiktivními bankami, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, správnou sociálního zabezpečení…. Obchodovat můžou jak s firmami, které byly založeny v České republice, tak i s fiktivními firmami, které byly založeny v zahraničí.

Činnost fiktivních firem je uskutečňována prostřednictvím portálu CEFIF (Centrum fiktivních firem).

Fiktivní firmy jsou registrovány v obchodním rejstříku v Centru fiktivních firem při Národním ústavu pro vzdělávání Praha. V Centru fiktivních firem fungují kromě obchodního rejstříku např. finanční úřad, pojišťovny (zdravotní, sociální).

Ve fiktivní firmě se nevyužívají reálné peníze, ale pouze fiktivní. Ostatní činnosti probíhají velmi podobně, jako je tomu v reálném světě. Fiktivní firmy se zakládají dle stejné legislativy, jako se zakládají reálné společnosti. Na začátku založení fiktivní firmy jsou vydávány živnostenské listy, poté dojde k zápisu do obchodního rejstříku.

Organizační struktura fiktivních firem vypadá podobně, jako je tomu v reálných firmách.

a) Ředitel fiktivní firmy

Hlavní činností ředitele fiktivní firmy je řízení její činnosti a zodpovědnost za chod firmy. Obvykle reprezentuje fiktivní firmu navenek.

b) Sekretariát

Práce v sekretariátu fiktivní a reálné firmy se neliší. Stejně jako v reálu je potřeba evidovat příchozí a odchozí poštu, dělat zápisy z porad, spravovat e-mail nebo dokumentaci firmy.

c) Personálně právní oddělení

Personálně právní oddělení má v kompetenci zpracování smluv, jako jsou např. pracovní smlouvy, ale taky má na starosti registraci na živnostenském úřadě a v obchodním rejstříku.

d) Účtárna

Činnost účtárny fiktivní firmy je stejná, jako činnost účtárny firmy reálné.

e) Obchodní a marketingové oddělení

Obchodní a marketingové oddělení podporuje tvůrčí kreativitu při zpracování katalogů, letáků, vytváření loga společnosti, vizitek, hlavičkového papíru. Vytváří letáky / katalogy dle aktuálních podmínek trhu či sezónnosti.

Hlavním rozdílem mezi fiktivní firmou a reálnou firmou je ten, že cílem fiktivní firmy není generovat zik, ale zkušenosti.

Ve školním roce 2023/2024 byly založeny tyto fiktivní firmy:

  • Bubble&Bombs s. r. o.
  • Fitpack fusion
  • Slovácko šmakuje s. r. o.
  • PŘESLAZENO