Maturity

Informace k maturitním zkouškám najdete dole ve složkách jednotlivých oborů.

Harmonogram maturitních zkoušek

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k maturitní zkoušce se podává ředitelce školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2024 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 25. června 2024

Formulář přihlášky žáci obdrží přímo ve škole v kanceláři zástupkyně ředitelky školy. V případě, že žák žádá o přiznaní uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, je nutné s přihláškou současně odevzdat platné doporučení školského poradenského zařízení. 

NABÍDKA ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

EUROPASS – dodatek k osvědčení si můžete najít pro svůj obor ve vhodném jazyce zde.