GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.

GDPR začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahrazuje současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákony č. 101/2000 Sb. a č. 110/2019 sb. o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustavení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny nebo které Obecné nařízení umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni. U některých aspektů dokonce Obecné nařízení předpokládá vnitrostátní úpravu. Mezi ně patří například aspekty zpracování osobních údajů pro účely výkonu svobody projevu, práva na informace, svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby.

Obecná informace o zpracování osobních údajů na OA a SŠP Veselí nad Moravou:

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním na přítomnost antigenu viru způsobujícího nemoc covid-19:

Kontaktní adresa správce:

Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, IČO: 00566438, tel: +420 518 322 249, e-mail: oa@oaveseli.cz, IDDS: zs2kz3u

Naše organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.


Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Igor Prosecký, I3 Consultants s.r.o., K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel.: +420 733 510 780, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, IDDS: mazc9cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem poskytování vzdělávání a s ním souvisejících doplňujících služeb (např.: zajištění stravování, ubytování, poskytování poradenských služeb apod.).