Přihláška ke studiu

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách.

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole (případně na jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP), musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Tiskopisy:

Další tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích  naleznete na: Přijímání na střední školy a konzervatoře