Školní psycholog

Mgr. Jakub Větříšek

Jako školní psycholog vykonávám činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuji se žáky, pedagogy i rodiči.


Kdy se na mě můžete obrátit?

Žáci

· Když máte potíže při učení.

· Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte, jakým způsobem se učit.

· Když přes intenzivní domácí přípravu nedosahujete očekávaných studijních výsledků.

· Když máte problém s chováním nebo dodržováním školního řádu.

· Když se necítíte dobře ve vaší třídě, trápí vás vztahy se spolužáky.

· Když jste nejistí, trpíte trémou, máte nepřiměřený strach apod.

· Když máte konflikt s některým z učitelů.

· Když se ocitnete v psychicky mimořádně náročné situaci.

· Když máte osobní, rodinné nebo jiné vztahové problémy.

· Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě nebo si potřebujete popovídat s někým nezávislým, nezaujatým.

· Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia.


Rodiče a zákonní zástupci:

· Když u vašeho syna/dcery došlo k výraznému zhoršení prospěchu.

· Když u vašeho syna/dcery došlo k náhlé změně chování, prožívání.

· Když potřebujete poradit s domácí přípravou vašeho syna/dcery na vyučování a s výběrem optimálního učebního stylu.

· Když potřebujete poradit při řešení výchovných nebo osobnostních problémů vašeho syna/dcery.

· Když potřebujete pomoci při řešení obtíží vašeho syna/dcery se spolužáky nebo pedagogy.

· Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia vašeho syna/dcery z hlediska rozumových předpokladů, z hlediska specifické poruchy učení apod.


Kdy a kde mě najdete?

Jsem k dispozici žákům školy, jejich rodičům/zákonným zástupcům a pedagogům minimálně dvakrát týdně v pravidelných konzultačních hodinách:

  • pondělí - individuálně dle domluvy v odpoledních hodinách
  • úterý - individuálně dle domluvy v odpoledních hodinách
  • středa - 11:30 - 15:30 
  • čtvrtek - 7:00 - 15:30
  • pátek - 7:00 - 15:30


Moje pracovna se nachází v budově Obchodní akademie v přízemí na straně, kde jsou šatny. Když projdete hlavním vstupem, tak jsou to třetí dveře vpravo.

Konzultace si můžete domlouvat na telefonním čísle 737 053 109, emailové adrese vetrisek@oaveseli.cz nebo osobně během konzultačních hodin.

Těším se na setkání s Vámi.