Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatně ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, komplexní konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.  

Podrobnosti v přiloženém souboru:

Výchovné a kariérové poradenství

PhDr. Miroslava Zajíčková – výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP

Konzultační hodiny:

 • středa 10:45–11:30,
 • čtvrtek 9:55 - 10:40,
 • dále dle domluvy.

Konzultace telefonicky na číslech 518 390 177, 602 656 469

nebo na e-mailu: zajickova@oaveseli.cz

Budova OA – dveře č. 226


Mgr. Andrea Lažková – výchovná poradkyně

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek 9:55 - 10:40,
 • dále dle domluvy.

Konzultace telefonicky na čísle 518 390 176 nebo na e-mailu: lazkova@oaveseli.cz

Budova OA – dveře č. 311


Mgr. Jakub Větříšek – školní psycholog

Konzultační hodiny:

 • pondělí - individuálně dle domluvy v odpoledních hodinách
 • úterý - individuálně dle domluvy v odpoledních hodinách
 • středa - 11:30 - 15:30 
 • čtvrtek - 7:00 - 15:30
 • pátek - 7:00 - 15:30

Konzultace telefonicky na čísle 737 053 109 nebo na e-mailu: vetrisek@oaveseli.cz

Budova OA – dveře č. 112


Mgr. Milada Niklová  – školní metodička prevence

Konzultační hodiny:

 • středa 11:35 – 12:20,
 • dále dle domluvy.

Konzultace telefonicky na čísle 518 322 249 nebo na e-mailu: niklova@oaveseli.cz

Budova OA – dveře č. 231


Ing. Ivona Štulíková  – školní metodička prevence

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek 10:45 -11:30,
 • dále dle domluvy.

Konzultace telefonicky na čísle 518 311 395  nebo na e-mailu: stulikova@oaveseli.cz

Budova SŠP – dveře č. 210


Ing. Jana Rieglová – kariérová poradkyně

Konzultační hodiny:

 • úterý 14:35 – 15:20,
 • dále dle domluvy.

Konzultace telefonicky na čísle 518 322 061 nebo na e-mailu: rieglova@oaveseli.cz

Budova OA – dveře č. 313, budova SŠP – dveře č. 110