Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatně ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných komplexní konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Pracoviště je zřizováno tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů klienta. K hlavním cílům ŠPP patří rozšiřování oblasti primární prevence a zkvalitnění péče především o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

Tiskopisy:

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovný poradce - PhDr. Miroslava Zajíčková

Telefon:                    518 390 177, 518 322 249

Email:                        zajickova@oaveseli.cz

Budova OA, dveře č. 226

Konzultační hodiny pro žáky 

pondělí11:35 - 12:2014:35 - 15:20
středa9:55 - 10:40

Dále pak dle domluvy

Konzultace telefonicky na čísle 518 322 249 nebo na emailu: zajickova@oaveseli.cz