Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatně ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných komplexní konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Pracoviště je zřizováno tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů klienta. K hlavním cílům ŠPP patří rozšiřování oblasti primární prevence a zkvalitnění péče především o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

Tiskopisy:

Výchovné a kariérové poradenství

PhDr. Miroslava Zajíčková - výchovný poradce, vedoucí ŠPP

Telefon:                    602 656 469

Email:                        zajickova@oaveseli.cz

Budova OA, dveře č. 226

Konzultační hodiny pro žáky 

úterý14:35 - 15:20

Dále pak dle domluvy

Konzultace telefonicky na čísle 602 656 469 nebo na emailu: zajickova@oaveseli.cz

Mgr. Milada Niklová - školní metodik prevence pro OA

Telefon:                    518 322 249

Email:                       niklova@oaveseli.cz

Budova OA, dveře č. 231

Konzultační hodiny pro žáky 

čtvrtek14:35 - 15:20

Dále pak dle domluvy

Konzultace telefonicky na čísle 518 322 249 nebo na emailu: niklova@oaveseli.cz

Ing. Ivona Štulíková - školní metodik prevence pro učební obory

Telefon:                    518 311 395

Email:                       stulikova@oaveseli.cz

Budova SOU - sborovna.

Konzultační hodiny pro žáky 

pondělí13:45 - 14:30

Dále pak dle domluvy

Konzultace telefonicky na čísle 518 311 395 nebo na emailu: stulikova@oaveseli.cz

Ing. Jana Rieglová - kariérový poradce pro učební obory

Telefon:                    518 322 061

Email:                       rieglova@oaveseli.cz

Budova SOU - sborovna.

Konzultační hodiny pro žáky 

středa13:45 - 14:30

Dále pak dle domluvy

Konzultace telefonicky na čísle 518 322 061 nebo na emailu: rieglova@oaveseli.cz

Mgr. Jakub Větříšek - školní psycholog

Telefon:                    737 053 109

Email:                       vetrisek@oaveseli.cz

Budova OA - přízemí u šaten.


Konzultační hodiny pro žáky, rodiče a zákonné zástupce 

pondělí-úterýdle domluvy
středa10:30 - 16:00
čtvrtek-pátek7:30 - 16:00

Konzultace si můžete domlouvat na telefonním čísle 737 053 109, výše uvedené emailové adrese nebo osobně během konzultačních hodin.