Vylepši si školu

Participativní projekt pro školní rok 2024/2025

Projekt s názvem „Vylepši si školu" otevírá dveře kreativitě a aktivnímu zapojení studentů středních škol z celého Jihomoravského kraje do procesu rozhodování o využití finančních prostředků vyčleněných pro jejich školu. Tento inovativní projekt umožňuje žákům skutečně ovlivnit, jak budou finanční prostředky investovány, a to prostřednictvím jejich vlastních návrhů a hlasů.

Cílem projektu je posílit schopnosti žáků a podpořit jejich aktivní účast ve společnosti. Zapojení mladých lidí je klíčové pro vytváření pozitivního prostředí, které sami formují. Každá zapojená škola obdrží částku 30 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci žákovských projektů. A co je nejdůležitější - rozhodnutí, kam budou tyto peníze investovány, je plně v rukou studentů.

Žáci mají možnost předložit různé návrhy na zlepšení, jako je modernizace tříd, zajímavé exkurze, nebo dokonce zřízení relaxační místnosti. Vyučující mohou studentům pomoci s návrhem a prezentací projektů.

Po představení nápadů budou žáci hlasovat o vítězném projektu, který pak škola s jejich pomocí zrealizuje. Tento proces nejenže umožňuje studentům aktivní účast ve vytváření změn ve svém školním prostředí, ale také posiluje jejich schopnosti kritického myšlení, spolupráce a demokratického rozhodování.


Jak to bude probíhat?

  • polovina září 2024 školení školních koordinátorů
  • říjen – prosinec 2024 příprava žákovských projektů
  • listopad 2024 – leden 2025 výběr projektů do celoškolního hlasování
  • únor 2025 celoškolní hlasování a vyhlášení výsledků
  • březen – červen 2025 realizace vítězných projektů