Umění a AI

Soutěž “Umění a AI” je otevřena všem žákům naší školy. Úkolem je vygenerovat za pomoci AI grafické dílo na zadané téma. Dodatečné úpravy za pomoci grafických a jiných editorů jsou povoleny.

Téma letošního ročníku

“Věda a fikce”

Účast v soutěži

Soutěž je otevřena všem žákům naší školy. Každý účastník může přihlásit pouze jedno dílo.

Dílo

Za dílo se považuje grafické dílo, které je vytvořeno za pomoci generativní AI a zachycuje předepsané téma. Libovolné zásahy do díla za pomoci vhodných SW jsou povoleny.

Nejsou stanovena žádná omezení na konkrétní nástroje nebo platformy AI. Účastníci mohou použít libovolný dostupný software pro generování a úpravu svých uměleckých děl.

Dílo musí být v dostatečné kvalitě. Minimální rozlišení díla je 512 × 512 pixelů. Přijímáme díla ve formátu .jpg (.jpeg) a .png

Díla se odevzdávají prostřednictvím online formuláře dostupného na této adrese. Součástí odevzdání je vyplnění průvodního listu (otázek ve formuláři), který musí být kompletní. V případě nedostatečně vyplněného průvodního listu bude soutěžící požádán o jeho doplnění. Nedoplnění v určeném termínu může vést k vyřazení díla ze soutěže.

Omezení

Dílo nesmí obsahovat explicitní nebo urážlivý obsah a nesmí narušovat dobré jméno školy. Škola si vyhrazuje právo vyřadit jakékoli dílo, které porušuje tato pravidla.

V případě malé účasti si vyhrazujeme právo soutěž zrušit.

Licence a souhlasy

Účastníci prohlašují, že jsou tvůrci promptu daného díla a jsou také autoři případných dalších dodatečných změn. Také prohlašují, že jsou držitelé práv k tomuto dílu.

Účastníci souhlasí, že jejich díla (včetně jmen účastníků) mohou být použita školou ke zveřejnění na sociálních sítích, webových stránkách školy, a to jak pro účely hlasování, tak i pro propagaci soutěže a školy.

Díla mohou být také vytisknuta nebo jinak reprodukována školou a vystavena.

Termíny

Soutěž má několik fází, kde každá fáze má daný termín ukončení. 

Fáze soutěžetermín do (včetně)
Podání děl21. duben 2024
Hlasování5. květen 2024
Oznámení vítězů19. květen 2024

Hlasování a ceny

Cena veřejnosti bude udělena na základě počtu získaných srdíček/lajků na instagramu a facebooku. Hlasování proběhne do 5. května 2024 a může se ho účastnit kdokoliv, kdo má účet na dané sociální síti.

O ceně odborné poroty rozhodne odborná porota, složená z učitelů a externích expertů, vybere vítěze na základě vlastních kritérií.

Podrobnosti o cenách budou upřesněny. Vítězové obou kategorií obdrží ocenění.

Dodatečné informace

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na pana učitele Zdráhala - zdrahal@oaveseli.cz