Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do jednotlivých oborů vzdělání se uskuteční v následujících termínech:

Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

1. řádný termín JPZ

2. řádný termín JPZ

Náhradní termín JPZ

63-41-M/02

Obchodní akademie

pátek 12. 4. 2024

pondělí 15. 4. 2024

pondělí 29. 4. 2024

úterý 30. 4. 2024

18-20-M/01

Informační technologie

pátek 12. 4. 2024

pondělí 15. 4. 2024

pondělí 29. 4. 2024 úterý 30. 4. 2024

78-42-M/03

Pedagogické lyceum

pátek 12. 4. 2024

pondělí 15. 4. 2024

pondělí 29. 4. 2024 úterý 30. 4. 2024


Kód oboru

Název oboru

Termín zveřejnění výsledků

63-41-M/02

Obchodní akademie

středa 15. 5. 2024

18-20-M/01

Informační technologie

středa 15. 5. 2024

78-42-M/03

Pedagogické lyceum

středa 15. 5. 2024


Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

1. řádný termín JPZ

2. řádný termín JPZ

Náhradní termín JPZ

23-43-L/51

Provozní technika

pátek 12. 4. 2024

pondělí 15. 4. 2024

pondělí 29. 4. 2024 úterý 30. 4. 2024


Kód oboru

Název oboru

Termín zveřejnění výsledků

23-43-L/51

Provozní technika

středa 15. 5. 2024


Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Termín zveřejnění výsledků

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

středa 15. 5. 2024

23-51-H/01

Strojní mechanik

středa 15. 5. 2024

23-56-H/01

Obráběč kovů

(obsluha CNC strojů)

středa 15. 5. 2024

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

(motorových vozidel)

středa 15. 5. 2024


  • Přihlášky do všech výše uvedených oborů vzdělání se přijímají od 1. 2. do 20. 2. 2024.

Termín pro podání přihlášek na všechny uvedené obory je stanoven do 20. února 2024.

Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška:

  • podána osobně v kanceláři ředitelky školy,
  • podána na poštu, nebo
  • elektronicky zadána do DIPSY.

Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední den lhůty, přičemž pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je -li posledního dne lhůty přihláška

  • o podána do střední školy (osobní podání),
  • o podána na poštu, nebo
  • o elektronicky zadána do DIPSY.

Uchazeč může v 1. kole podat tři přihlášky pro obor vzdělání bez talentové zkoušky na tři různé školy nebo na tři obory vzdělání jedné školy.

Registrační číslo se uchazeči podávající přihlášku elektronicky dozví vždy v DIPSY, uchazeči podávající přihlášku výpisem se jej dozví na výpisu. Uchazečům podávajícím přihlášku tiskopisem sdělí registrační číslo prokazatelným způsobem ředitel(ka) první školy v přihlášce, a to i v případě, kdy neposílá pozvánku.

CZVV 1. března 2024 určí, který uchazeč kde a kdy koná JPZ a předá tyto informace ředitelům středních škol. Rozdělovat se bude primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy.

Pozvánky k JPZ posílá ředitel(ka) školy, a to 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).

Pokud se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli/ředitelce střední školy, kde měli konat JPZ. Pokud ředitel(ka) školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole, webu školy a zároveň budou zveřejněny v DIPSY. Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je možno se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to 13. a 14. 5. 2024 v kanceláři školy.

Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny v Podmínkách a kritériích pro 1. kolo přijímacího řízení, která budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2024.