Další kola přijímacího řízení

Další kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání budou vyhlašována pouze v případě, že v prvním kole přijímacího řízení nebude přijat do příslušného oboru vzdělání předpokládaný počet uchazečů.

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Druhé kolo je obdobně jako první stanoveno jednotně včetně termínů a počtu přihlášek. Platí zde stejná pravidla, jako v kole prvním. Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.

U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v prvním kole konal jednotnou zkoušku. Jednotná zkouška se v druhém kole nekoná, ale její výsledek z prvního kola se u maturitních oborů povinně zohledňuje. Pokud uchazeč nemá výsledky jednotné zkoušky z první kola, může se hlásit v druhém kole pouze do oborů vzdělání s výučním listem.

Druhé kolo může ředitelka školy vyhlásit do 20. května 2024.  Termín pro odeslání přihlášky uchazečem je 24. května 2024.

Zveřejnění výsledků 21. června 2024. Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

Kritéria pro další kola přijímacího řízení

 • Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem

V druhém kole přijímacího řízení jsou kritéria pro obory vzdělání s výučním listem stejná jako v 1. kole přijímacího řízení, tedy do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.


Obory vzdělání s výučním listem

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů – obsluha CNC strojů
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel


Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na obory vzdělání:

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje,
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik,
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů,
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.


 • Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

Na obory vzdělání s maturitní zkouškou se kritéria přijímacího řízení pro druhé kolo mění pouze v tom, že se nekoná jednotná přijímací zkouška, ale její výsledek z prvního kola se u maturitních oborů povinně zohledňuje. Pokud uchazeč nemá výsledky jednotné zkoušky z prvního kola, může se hlásit v druhém kole pouze do oborů vzdělání s výučním listem.


Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
 • 23-43-L/51 Provozní technika

Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na obor vzdělání:

 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum.


TŘETÍ A DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

K naplnění stavu žáků může ředitelka školy vyhlásit třetí a další kola přijímacího řízení.

Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.

Výsledky jednotné zkoušky se nemusí povinně zohledňovat.

Na obory vzdělání s maturitní zkouškou se nekoná jednotná přijímací zkouška a žáci budou hodnoceni pouze podle prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.


Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí prokazatelně potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.


 • Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem

V třetím kole přijímacího řízení jsou kritéria pro obory vzdělání s výučním listem stejná jako v 1. a 2. kole přijímacího řízení, tedy do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.


Obory vzdělání s výučním listem

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů – obsluha CNC strojů
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel

Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na obory vzdělání:

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje,
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik,
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů,
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.


 • Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

Na obory vzdělání s maturitní zkouškou se kritéria přijímacího řízení pro třetí kolo mění pouze v tom, že se nekoná jednotná přijímací zkouška a žáci budou hodnoceni pouze podle prospěchu z předchozího vzdělávání.


Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
 • 23-43-L/51 Provozní technika

Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na obor vzdělání:

 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum.