Základní informace


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny tyto obory:


Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

denní

30 žáků

18-20-M/01

Informační technologie

denní

30 žáků

78-42-M/03

Pedagogické lyceum

denní

30 žákůNa výše uvedené obory se bude konat jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT.

Školní přijímací zkouška se nekoná.


Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

denní

30 žáků

23-51-H/01

Strojní mechanik

denní

24 žáků

23-56-H/01

Obráběč kovů 

(obsluha CNC strojů)

denní

24 žáků

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

(motorových vozidel)

denní

30 žáků

Na učební obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Do učebních oborů se mohou hlásit i dívky.


Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

23-43-L/51

Provozní technika

denní

30 žáků


Na výše uvedený obor se bude konat jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT. 

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Základní informace

Přihlášku je možno podat třemi různými způsoby nejpozději do 20. 2. 2024:

 • elektronicky,
 • podáním výpisu vytištěného z online systému,
 • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.


Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední den lhůty, přičemž pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je -li posledního dne lhůty přihláška

o podána do střední školy (osobní podání),

o podána na poštu, nebo

o elektronicky zadána do DIPSY.Přihlášku si můžete stáhnout z internetových stránek Obchodní akademie a střední školy polytechnické Veselí nad Moravou (http://www.oaveseli.cz/).

Uchazeč podává v 1. kole přijímacího řízení přihlášku pro obor vzdělání bez talentové zkoušky nejvýše na tři střední školy nebo na tři obory vzdělání jedné školy.

Pro pedagogické lyceum a tříleté obory vzdělání s výučním listem je k přihlášce povinně požadována lékařská prohlídka!

Do všech maturitních oborů včetně nástavbového studia se bude konat jednotná přijímací zkouška. Školní přijímací zkouška se nekoná.


Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.


Důležité termíny

 • Do 31. ledna 2024 zveřejnění kritérií přijímacího řízení.
 • Od 1.  února do 20. února 2024 podání přihlášky na SŠ.
 • 10. až 14. 5. 2024 seznámení s podklady rozhodnutí.
 • 15. 5. 2024 výsledky prvního kola.


Jednotná přijímací zkouška pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z ČJL a MAT.

Jednotná přijímací zkouška je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín:           pátek 12. dubna 2024
 2. termín:           pondělí 15. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:                           

 1. termín:           pondělí 29. dubna 2024
 2. termín:           úterý 30. dubna 2024

Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky

 • Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
 • Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole

 • Průběh jednotné zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel.
 • Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.


Přijímací řízení pro tříleté učební obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

Zveřejnění výsledků: středa 15. května 2024


Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.


Užitečné odkazy

Veškeré dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech 518 322 249, 724 223 972 nebo 721 009 882.