Celostátní testování tělesné zdatnosti středoškoláků

Naše škola se účastní šetření České školní inspekce, jehož součástí je celostátní testování tělesné zdatnosti žáků. Toto šetření bude realizováno v období od 01. 10. 2022 do 30. 11. 2022, kdy budou testováni žáci  2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Studenti absolvují 4 testy výkonnosti-sed-leh, výdrž ve shybu nebo provádět shyby u chlapců, skok z místa, vytrvalostní člunkový běh na signál. 

Přejeme našim studentům vynikající úspěchy v testování tělesné zdatnosti.

PK TEV M. Niklová