Hodnocení výsledků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace bude při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 postupovat dle Vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se vychází:

  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, 
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího v době, kdy žák nebyl osobně přítomen na vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky,
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude na vysvědčení vyjádřeno uvedením klasifikačních stupňů.


Hodnocení žáků posledních ročníků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Žáci posledních ročníků se nebudou hodnotit stupněm „nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“.

Ve Veselí nad Moravou dne 4. 5. 2020

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy


Pro tisk: