Informace k maturitním zkouškám

Dne 28. dubna 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-6. Dodatek k OOP upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek na tři opravné zkoušky a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.