Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Z informací od MŠMT vytahujeme:

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

 • Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.
 • Prezenční výuka je povolena pouze u:
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti a
  • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.


Celé si to můžete přečíst zde: