Informace k testování žáků

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN se žákovi umožňuje osobní přítomnost v dané škole pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Preventivní Ag test se provádí bezprostředně po příchodu do školy 2× týdně (pondělí a čtvrtek).

obrázek je jen ilustrační :)