Intersteno 2021

V letošním roce se naši žáci opět zapojili do mezinárodní soutěže v psaní na počítači Intersteno 2021 a dosáhli výborných výsledků.

Všichni soutěžící spadali do kategorie juniorů (17 – 20 let) a odvážně se pustili i do vícejazyčné soutěže. Psali opisy v českém a anglickém jazyce jako každoročně, letos se však nezalekli ani jazyků, jako jsou např.  portugalština, holandština, finština, polština, chorvatština, slovenština, turečtina a další.

Našimi nejúspěšnějšími soutěžícími byli:

Samuel Miškeřík
2. A
13. místo
Kryštof Koštuřík
2. C
17. místo

S velkým úspěchem nás reprezentovali i tito žáci:


Jakub Trs3. C
Michal Dubnička2. C
Jakub Gregorovič2. C
Adam Petřík2. C

Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci školy na mezinárodní úrovni a jejich odvahu napsat opis v jazyce, který se nikdy neučili.

Ing. Taťána Veverková