Kovo Junior 2023 - zámečník

22. února 2023 pořádala Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno příspěvková organizace, krajské kolo soutěže KOVO Junior pro učební obory strojní mechanik, puškař, nástrojař.

Vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže je Cech KOVO ČR. Tato soutěž je zařazena do soutěže „České ručičky“.

Z regionálního kola postupují první dva nejlepší soutěžící do celostátního kola.

Praktická část I – byla zaměřena na výrobu a dokončení jednotlivých částí zámku

a jejich montáž dle technické dokumentace s kontrolou funkčnosti.

Praktická část II – zahrnovala měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel - posuvka, mikrometr třmenový, sada koncových měrek, číselníkový úchylkoměr, závitové šablony, úhloměr, dutinoměr.

Soutěže se zúčastnilo celkem 24 žáků ze dvanácti středních škol Jihomoravského kraje.

Naši školu zastupovali 2 žáci druhého ročníku učebního oboru strojní mechanik: Lukáš Toman a Lukáš Trecha.

Vynikajícího úspěchu dosáhl Lukáš Toman, který v těžké konkurenci obsadil celkové 3. místo.

Protože 1. a 2. místo patřilo jedné škole, tak podle regulí soutěže postupuje žák z třetího místa do celostátního kola a tím je náš Lukáš Toman.

Celostátní kolo odborné soutěže KOVO Junior 2023 Strojní mechanik je dvoudenní a proběhne na škole SOU Domažlice v termínu 12. a 13. dubna 2023.

Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.