Krajská soutěž v orbě 2023

Dne 04. 10. 2023 proběhl již 19. ročník krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol ve Znojmě.

Soutěž opět probíhala na pozemcích Agropodniku Mašovice, a.s..

Zúčastnilo se celkem 27 chlapců a 12 dívek.

V kategorii chlapců soutěžilo celkem 13 škol, z toho dvě zahraniční – ze slovenské Galanty a rakouského Obersiebenbrunnu.

Naši školu reprezentovali 2 žáci – Bedřich Trnečka a Tomáš Jurásek – oba dva žáci 3. ročníku Opravář zemědělských strojů.

Orba probíhala po vylosování parcely na traktorech Zetor s dvouradličními pluhy, hydraulicky ovládané a seřízené. Po vyorání rozpichu, který se hned kontroloval a hodnotil komisí, soutěžící pokračovali v orání do skladu 3x dokola.

Tady se ukázala teprve zručnost a znalosti žáků při této činnosti - kontrola seřízení, hloubka orby, rovná brázda, celkový vzhled parcely a mnoho dalších ukazatelů, které komise hodnotila a bodovala.

Oba naši žáci si bohužel vylosovali parcelu s traktorem, který jel jako první v pořadí a byli odkázáni jen na rady instruktorů, kteří žáky naváděli na parcelu. Oba dva skončili v pořadí uprostřed startovacího pole. Konkurence byla letos značná.

Přesto jim patří dík za skvělou reprezentaci naší školy a s jakým zájmem soutěžili.