Krajská soutěž v orbě? Máme 1. místo!

Dne 22.9.2021 proběhl již 17. ročník Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol.

Soutěž pořádala SOŠ Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, předsedy představenstva Agrární komory Znojmo Ing. Milana Ptáčka a starosty města Znojma Ing. Jakuba Malačky MBA. Soutěž probíhala na pozemku Agropodniku Mašovice, a.s. u obce Lukov. Obohacením soutěže byl doprovodný program prezentace moderní zemědělské techniky.

Soutěže se zúčastnilo celkem 18 žáků a 5 žákyň z osmi škol. Samostatně soutěžili žákyně a samostatně chlapci. Naši školu reprezentovali 2 žáci - Tomáš Redek z 1. PT a Tadeáš Kundrata – z 3. OZS


Jak soutěž vlastně probíhala?

K dispozici bylo 5 starších traktorů Zetor s dvouradličními pluhy hydraulicky ovládané a seřízené. Každý žák si vylosoval číslo parcely a číslo traktoru.

První úlohou bylo vyorání rozpichu – 1. jízda a následovalo vyorání 2. rozpichu – druhá jízda / zpět/. Zde se ukázala zručnost soutěžících při obsluze traktoru s pluhem. Vyoraný rozpich kontrolovala komise.

Po kontrole následovala doorávka soutěžní parcely, kdy soutěžící museli 2x dokola přiorat dvě brázdy do skladu. Tady již šlo do tuhého, protože musely být dodrženy přísné parametry orby.

Komise kontrolovala danou hloubku brázdy / 18 ± 2 cm /, přímost brázdy, radlice nesměla přejet určenou mez a celkový vzhled orby.


A jak jsme dopadli?

Skvěle!

Tomáš Redek skončil celkově na skvělém 6. místě a Tadeáš Kundrata obsadil úžasné 1. místo! Jeho orba splňovala veškerá přísná kritéria. Při práci si orbu kontroloval a mírně upravoval pluhy apod.

Oba žáci předvedli skvělý výkon a tato umístění považujeme za velký úspěch. Za ukázkovou reprezentaci jim patří velký dík, stejně jako SOŠ Znojmo děkujeme za možnost se takové akce zúčastnit.