Kritéria přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení

na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou

První kolo přijímacího řízení

na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou