Kritéria přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení

na Obchodní akademii a střední škole polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2023/2024.

Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou