Logická olympiáda 2021

Mensa České republiky i letos pořádá prestižní logickou soutěž!

O co vlastně jde?

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěž je pro soutěžící zdarma!

Naši žáci mohou soutěžit v kategorii C, kam patří studenti všech druhů středních škol. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti běžného denního studia SŠ. Maximální věk studenta je omezen na 20 let, soutěžit tedy mohou jen děti a studenti narození od 1. 9. 1999.

Harmonogram soutěže:

  • 1. září 2021 - 30. září 2021: registrace soutěžících a škol
  • 15. – 21. října 2021: základní kolo pro kategorii C
  • 5. listopad 2021: krajská kola pro kategorii A, B a C
  • 29. listopad 2021: finále v Míčovně Pražského hradu

V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 35 minut pro kategorii C, takže je možné jej řešit během jedné vyučovací hodiny. Nejlepší řešitelé z kategorií A, B a C postoupí do krajských kol.

Více informací na webu logickaolympiada.cz​​​​​​​