Matematická soutěž 2023: celostátní kolo

Dne 24 . 3 .2023 se žáci OA a SŠ polytechnické Veselí nad Moravou zúčastnili matematického klání v rámci již 30 . ročníku celostátního kola. Z možných 22 středisek jsme jako obvykle volili Střední školu informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno. Soutěžilo se v sedmi kategoriích.

Samotná soutěž trvá 90 minut. Žáci mohou používat vlastní tabulky a kalkulátor.

Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí je garantem celé soutěže. Ve výsledkové listině se uvádí pouze úspěšní řešitelé. Výsledky jsou obvykle k dispozici až začátkem května na adrese oavm.cz.

Úspěšnými řešiteli za naši školu pro letošní rok 2023 byli žáci:

I. kategorie - Vítek Marek

III. kategorie – Kolacia Dominik

IV. kategorie – Berka Adam

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.