Nařízení ředitelky školy

Č. j.: 738/2020/OA


Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 nařizuji s platností od 18. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy, včetně všech učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a zaměstnanců školy není vyžadována pouze v hodinách tělesné výchovy.

Roušky se s platností od 18. 9. 2020 musí nosit také v kabinetech a jiných prostorách vymezených pro zaměstnance školy.

Děkuji za respektování tohoto nařízení.


Ve Veselí nad Moravou dne 17. 9. 2020

Mgr. Alena Kobidová, v. r.

ředitelka školy


Soubor ke stažení: