Naši studenti u pece v Ostravě

Naši studenti ze tříd 2OM a 1PT se v úterý 8. listopadu 2023 zúčastnili v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ exkurze areálu bývalého Vysokopecního závodu, kde se dozvěděli vše o historii Dolních Vítkovic a výrobě surového železa. V rámci prohlídkové trasy jim byly představeny nově zrekonstruované objekty v areálu sloužící jako kulturně-společenská čtvrť Hlubina a část bývalé vítkovické koksovny.