Naši žáci používají AI!

Ano, naši žáci používají AI! Z interního (anonymního) šetření nám vyšlo, že alespoň polovina žáků už minimálně jednou použila umělou inteligenci k tomu, aby za ně udělala domácí úkol, referát nebo slohovku. Kdybychom sem počítali i překladač od Google, Deepl nebo třeba oblíbenou aplikaci PhotoMath, tak už by to byli pravděpodobně všichni.

Můžeme se na to dívat z různých pohledů:

  • Pesimisticky – můžeme tvrdit, jak nás podvádějí, jak je to špatné, a že díky tomu zhloupnou.
  • Optimisticky – můžeme se radovat z toho, že žáci mají digitální kompetence a učí se nové věci.
  • Realisticky – můžeme si říkat, že to asi nebude ani jeden z těch extrémů.

Můžeme se na to podívat z různých pohledů, ale nesmíme před tím zavírat oči. AI už pravděpodobně nezmizí a jenom se bude rozvíjet. Na tuto situaci budeme muset reagovat, a to jak školství, tak i škola samotná i jednotliví učitelé.

Zakazovat tyto nástroje má asi stejný efekt jako zakazovat kalkulačky. V hodině to možná projde, ale při domácí přípravě rozhodně ne. Navíc momentálně neexistují spolehlivé nástroje na detekci textů generovaných těmito nástroji.

Lepší cestu vidíme v tom, abychom se naučili s těmito nástroji pracovat a učit s vědomím toho, že existují, a že mají také výhody i omezení. K tomuto bychom měli vést i naše žáky.

Podobně jako je tomu u kalkulaček. Do určitého věku nebo spíš třídy na ZŠ musí žáci počítat zpaměti, a jakmile si to osvojí, tak se začnou učit pracovat s kalkulačkou. V reálném životě totiž málokdo zakazuje používání kalkulaček a ani to není účelné.

Při diskusi o používání nástrojů založených na umělé inteligenci zazněla i tato myšlenka, která by neměla zapadnout a nad kterou bychom se měli zamyslet: „AI vám práci nevezme, to člověk, který ji umí používat.“ Stejně jako myšlenka: „Používat umělou inteligenci k podvádění, ke generování referátů, seminárek nebo třeba programů zvládnou naši žáci i bez nás. Vážně nám to stačí? Nechceme jim raději ukázat, jak ji použít k (sebe) vzdělávání a k osobnímu rozvoji?“

Naši učitelé jsou o těchto nástrojích a jejich možnostech průběžně informovaní. V některých předmětech se o tomto fenoménu bavíme se žáky a učíme se jej účelně používat. Cítíme ale, že je to ještě málo. Proto přemýšlíme, jak tato témata zapojit do výuky daleko intenzivněji. Máme na to následující dva měsíce, tak nám držte pěsti, ať se to podaří co nejlépe.

Snažíme se k tomu přistupovat v duchu stanoviska Masarykovy univerzity k využívání umělé inteligence, které také doporučujeme k přečtení.

Ing. Jindřich Zdráhal

"hezký robot se školní aktovkou" prompt, tvůrce obrázků Bing, 10.6.2023, bing.com/chat