Obory školy pro příští školní rok

Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2023/2024

Dne 19. 04. 2023 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 6551/23/R97, na jehož základě rozhodla ředitelka školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:

  1. 63-41-M/02 Obchodní akademie – předpokládaný počet přijímaných uchazečů 32
  2. 18-20-M/01 Informační technologie – předpokládaný počet přijímaných uchazečů 32

V roce 2023/2024 otevře Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem:

Kód oboruNázev oboruDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků 
63-41-M/02Obchodní akademie4 roky
MZ 
denní30
32
18-20-M/01Informační technologie4 roky
MZ
denní30
32
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje3 roky
ZZ
denní30
23-51-H/01Strojní mechanik3 roky
ZZ
denní24
23-56-H/01Obráběč kovů
(obsluha CNC strojů)
3 roky
ZZ
denní24
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů (motorových vozidel)3 roky
ZZ
denní30
23-43-L/51Provozní technika2 roky
ZZ
denní nástavbové studium30

Poznámky:

MZ – obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor)

ZZ – obor středního vzdělání s výučním listem ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor)


Přihlášky do všech oborů vzdělání se přijímají do 1. 3. 2023.


Ve Veselí nad Moravou, dne 27. ledna 2023
Č. j.: 21/2023/OA-3


Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy