Obory školy pro příští školní rok

Dne 20.04.2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 3778/22/R61, na jehož základě rozhodla ředitelka školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:


  1. 63-41-M/02 Obchodní akademiepředpokládaný počet přijímaných uchazečů 34
  2. 18-20-M/01 Informační technologiepředpokládaný počet přijímaných uchazečů 34

V roce 2022/2023 otevře Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem:

Kód oboruNázev oboruDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023
63-41-M/02Obchodní akademie4 rokyMZ denní30
18-20-M/01Informační technologie4 rokyMZ denní30
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje3 rokyZZ denní30
23-51-H/01Strojní mechanik3 rokyZZ denní24
23-56-H/01Obráběč kovů – obsluha CNC strojů3 rokyZZ denní24
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel3 rokyZZ denní30
23-43-L/51Provozní technika2 rokyMZ denní nástavbové studium30

Poznámky:

MZ – obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor)

ZZ – obor středního vzdělání s výučním listem ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor)


Přihlášky do všech oborů vzdělání se přijímají do 1. 3. 2022.

Ve Veselí nad Moravou, dne 28. ledna 2022

Č. j.: 68/2022/OA-3


Mgr. Alena Kobidová, v. r.
                      ředitelka školy